About Us | எங்களை பற்றி

Abot Us எங்களை பற்றி

எமது DTH News இணையத்தளமானது செய்மதி தொலைக்காட்சி சேவை வழங்குனர் சம்பந்தமான புதிய செய்திகள் மற்றும் வானொலி, தொலைக்காட்சி சம்பந்தமான புதிய செய்திகளை தேடி அறிந்து உடனுக்குடன் எமது வாசகர்களுக்கு வழங்குவதே எமது முதன்மை நோக்கம்.

மேலும் எமது இணையத்தளமானது  எந்தவொரு வியாபார நடவடிக்கையோ, லாபம் சம்பாதிக்கும் நோக்குடனோ இயங்கவில்லை. முற்றுமுழுதாக எமது வாசகர்களுக்கு இலவசமாகவே இந்த சேவையை வழங்குவதே எமது முழு நோக்கமும்.


Post a Comment

 
Support : DTH News | DTH News 1st | DTH News 1st
Copyright © 2021. DTH News - All Rights Reserved
Template Created by Pratheeswaran Published by DTH News
Proudly powered by DTH News 1st